Getränke Entwicklung Label Abfüllung Etikett

Verplicht informatie

Dit moet allemaal op uw etiket

Bij het ontwerp en de etikettering van drankverpakkingen zijn er een heleboel basisprincipes die in acht moeten worden genomen.Informatie over ingrediënten, eigenschappen en kwaliteitskenmerken is een cruciale marketing tool.
Het belangrijkste daarbij is echter ook dat de teksten voldoen aan de wettelijke eisen! Vooral het gebruik van gezondheidsgerelateerde specificaties (voedings- en gezondheidsclaims) vereist een deskundig advies!
Ons professionele en ervaren team is vertrouwd met de geldende wetgeving en kent de bijzonderheden van elke regeling. Daarom zijn wij in staat om een juridisch sluitend etiket voor u op te maken.
Wij ondersteunen u bij de verplichte informatie zoals de juiste naam of de verplichte statiegeldsystemen, en doen u graag voorstellen voor productclaims en productkenmerken.
Ons doel is om ervoor te zorgen dat de verpakking en daarmee het etiket stimuleert tot aankopen, terwijl tegelijkertijd aan alle wettelijke eisen wordt voldaan!