Getränke Entwicklung Label Abfüllung Etikett

Wydarzenie obowiązkowe

To wszystko powinno się znaleźć na Państwa etykiecie

Podczas projektowania i oznaczania opakowań napojów trzeba wziąć pod uwagę cały szereg zasadniczych kwestii.Informacje o składnikach, właściwościach i cechach jakości stanowią ważny instrument marketingowy.
Niemniej ważne jest, by teksty spełniały wymogi prawne!
Szczególnie oświadczenia żywieniowe i zdrowotne (Nutrition and Health Claims) wymagają specjalistycznej porady!
Nasz kompetentny i doświadczony zespół zna aktualnie obowiązujące ustawy oraz szczegóły wszelkich rozporządzeń. Dlatego jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa zgodną z prawem etykietę.
Chętnie pomożemy Państwu podać obowiązkowe informacje, np. prawidłowo określić nazwę handlową lub zasady zwrotu opakowania i zaproponujemy oznakowanie i informację na temat cech produktu.
Naszym celem jest takie zaprojektowanie opakowania i etykiety, by zachęcały do zakupu, a jednocześnie spełniały wymogi prawne!